„Oswoić nieznane”

Każdy kto „dotyka” niepełnosprawności- zawodowo czy też prywatnie, osobiście, wie jak wymagającą płaszczyzną życia jest wspieranie osób z zaburzeniami rozwoju. W przedszkolu specjalnym ‘Tuptuś”, które powstało jako pierwsza placówka dla najmłodszych niepełnosprawnych, specjalistyczną pomoc i rehabilitację znalazło już kilkoro dzieci. Kilka miesięcy istnienia przedszkola utwierdziło w przekonaniu, że warto wyjść naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych maluchów i ich rodziców. „Tuptuś” jest miejscem gdzie zatrudnieni specjaliści starają się najlepiej jak potrafią prowadzić dzieci ku optymalnemu ich rozwojowi. Wielu rodziców nie chce przyjąć do wiadomości, że ich dziecko jest inne, niepełnosprawne. Jednak wczesna właściwa interwencja terapeutyczna może przynosić wspaniałe efekty. Im wcześniej zaczniemy różnego rodzaju terapie, tym lepsze przyniesie korzyści. Niestety, niepełnosprawności nie można „wyleczyć”, nie można tak „wystymulować” dziecka, że deficyty, szczególnie intelektualne, będą niezauważalne. To hasła i obietnice wielu prywatnych gabinetów terapeutycznych w całej Polsce , w których rodzice szukają pomocy dla swoich niepełnosprawnych dzieci. Wychowawcy i specjaliści w przedszkolu „Tuptuś” zamiast pustych obietnic oferują fachową i kompleksową pomoc oligofrenopedagogów, surdo i tyflopedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, pracownika socjalnego, dietetyka i specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Dodatkowo przedszkole posiada przyjazną dzieciom salę rehabilitacji i integracji sensorycznej, w której maluchy doskonalą swoje umiejętności na różnych płaszczyznach. W sali logopedycznej znajduje się sprzęt komputerowy, słuchawki oraz pomoce dydaktyczne, które ułatwiają stymulowanie analizatora słuchu i mowy. Swoiste novum w najbliższej okolicy stanowi sala Snoezelen czyli sala Doświadczania Świata, w której najbardziej zaburzone w rozwoju dzieci stymulowane są w sposób polisensoryczny czyli wielozmysłowy. Przedszkole „Tuptuś” jest placówką, która zapewnia bezpłatną opiekę i edukację oraz rehabilitację dostosowana do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w małych, 4-osobowych grupach pod okiem czujnych i troskliwych wychowawców.
Wychowawcy i inni specjaliści dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafią zapewnić każdemu dziecku poczucie sukcesu a rodzicom dać powód do dumy. Bo przecież każdy rodzic chce być dumny ze swojego dziecka mimo jego ograniczeń. Sukcesy często osiągane są dzięki długim i żmudnym ćwiczeniom. Prosta czynność samodzielnego jedzenia możliwa jest po długich ćwiczeniach i wytrwałości rodziców, wychowawców i samych dzieci. Często nie rozumiemy jak wiele wysiłku wkłada dziecko, rodzic i wychowawca aby osiągnąć sukcesy w najprostszych czynnościach.
Przedszkole „Tuptuś” serdecznie zaprasza do kontaktu wszystkich chętnych rodziców niepełnosprawnych maluchów. Służymy radą, pomocą i konsultacjami nie tylko rodzicom naszych podopiecznych! Wspólne rozmowy, pytania i organizowane akcje, jak obchody Światowego Dnia Autyzmu mogą przyczynić się do oswojenia niepełnosprawności nie tylko w kontekście społecznym , ale i w mentalności wielu osób.