OPŁATY

Wyżywienie dzieci może być w formie cateringu lub przynoszone przez rodziców .

Ostateczna cena za catering będzie podana w momencie, gdy będzie znana liczba zgłoszonych dzieci do tej formy wyżywienia.