OFERTA

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Placówka przeznaczona jest głównie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, sprzężeniami i autyzmem.

Pracujemy przez cały rok (z wyjątkiem przerwy miesięcznej w wakacje i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7.00 – 16.00

Zapewniamy:

 • Bezpłatne przedszkole
 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
 • Małe 4 osobowe grupy
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia grupowe
 • Rewalidację prowadzoną zgodnie z indywidualnym programem
 • Realizację podstawy programowej
 • Specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne
 • Ścisłą współpracę z rodzicami
 • Teren zielony do zabaw na świeżym powietrzu
 • Pomoc dietoterapeuty i dietetyka
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
(dobierane są zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego)m.in.:
ZAJĘCIA GRUPOWE
psychologiczne

pedagogiczne

logopedyczne

fizjoterapeutyczne

z zakresu surdopedagogiki

integracji sensorycznej

komunikacji alternatywnej

Weronika Sherborne

Metoda Dennisona

Bajkoterapia

Arteterapia

Zajęcia z muzyką

Nauka samoobsługi i samodzielności

Wycieczki poza teren przedszkola

Spacery i zabawy na świeżym powietrzuPomieszczenia punktu przedszkolnego uzyskały pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej.

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny  TUPTUŚ został wpisany do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wałcz pod nr 5.

Punkt znajduje się pod kontrolą Kuratora Oświaty w Szczecinie

Czym różni się przedszkole od punktu przedszkolnego……..

Główne cele……

Sposoby realizacji…..

Organizacja pracy…….