ZAPISY

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ

Warunki  przyjmowania do przedszkola:

  1. Do punktu przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ze sprzężeniami i autyzmem w wieku od 2,5 lat do czasu podjęcia edukacji szkolnej. Na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 2,5 lat.
  2. Posiadanie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. Dzieci, które ukończyły lat 7 muszą posiadać także odroczenie obowiązku szkolnego wydane przez szkołę rejonową
  4. Rekrutacja do punktu trwa przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc
  5. Wypełniony formularz ….
  6. Rodzice dzieci przyjętych do punktu zobowiązanie są do podpisania umowy oraz wypełnienia Karty Dziecka