PLAN DNIA

Plan dnia nie jest „sztywny”. Zawsze jest dostosowywany do potrzeb i możliwości dzieci.

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci, indywidualne zabawy zgodne z zainteresowaniem podopiecznych  z muzyką w tle.

8.30-9.15 Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.15-12.00 Praca grupowa:
-realizacja treści wychowawczo-dydaktycznych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
-terapia grupowa np. z muzykoterapii,  arteterapii,  gimnastyki korekcyjnej, zajęcia w Sali doświadczania świata, zabawy i spacery na świeżym powietrzu,  elementy integracji sensorycznej

12.00-12.45 Czynności porządkowe, obiad, zabiegi higieniczne w łazience (np. mycie zębów)

12.45-14.15 Relaks, zajęcia indywidualne ze specjalistami. Czas trwania zajęć dobieramy indywidualnie do możliwości i potrzeb dziecka

14.15-14.45 zabiegi higieniczno-porządkowe, podwieczorek,

14.45-16.00 Indywidualne zabawy z dziećmi i nauczycielem.