Przedszkole zwykłe, integracyjne czy specjalne?

Kwiecień to dla wielu rodziców czas podejmowania decyzji do którego przedszkola wysłać swoja pociechę. Zarówno dzieciom w pełni sprawnym, jak i tym z deficytami rozwojowymi rodzice chcą zapewnić edukację i opiekę na najwyższym poziomie. Priorytetem wyboru placówki nie jest już bliskość miejsca zamieszkania. Zgodnie z Ustawą o Oświacie każdy rodzic ma prawo wyboru miejsca do którego będzie uczęszczało jego dziecko. Rodzice szukają przedszkoli z wykwalifikowaną kadrą oraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, które spełni ich oczekiwania. Co raz częściej pytają również o zajęcia dodatkowe, specjalistyczną rehabilitację czy pracę konkretnymi metodami. Najwięcej takich pytań zadają rodzice dzieci niepełnosprawnych chcąc zagwarantować swojemu dziecku optymalnie najlepszy rozwój. Często wahają się przy wyborach: ogólnodostępne, integracyjne czy specjalne? Każde z tych wyborów ma zalety i wady. Podczas podejmowania decyzji trzeba jednak wziąć przede wszystkim pod uwagę niepełnosprawność dziecka i jego potrzeby.

Niektórzy rodzice obawiając się opinii sąsiadów i znajomych postanawiają dać swoje niepełnosprawne dziecko do przedszkola ze zdrowymi dziećmi. Przy niewielkiej niepełnosprawności i zapewnieniu rehabilitacji w późniejszych godzinach może być to słuszna decyzja.

Do przedszkola integracyjnego uczęszczają zarówno dzieci zdrowe (pełnosprawne), jak i dzieci w różnym stopniu niepełnosprawne pod względem fizycznym lub umysłowym.

Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Przy niewielkiej niepełnosprawności dziecka pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników możliwe jest „doskoczenie” do rówieśników i wyrównanie nieharmonijnego rozwoju. Korzyści odnoszą również dzieci pełnosprawne, które w przedszkolu integracyjnym uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne. Uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy.

Przedszkola czy grupy integracyjne często wspomagane są przez dodatkowych nauczycieli, którzy służą wsparciem.

W przedszkolu specjalnym znajdują się wyłącznie dzieci, które są niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne fizycznie (dzieci niedowidzące, niewidome, niedosłyszące oraz dzieci przewlekle chore) lub dzieci autystyczne (czyli z zaburzeniami neuro- rozwojowymi). W zależności od możliwości takich przedszkolaków realizuje się z nimi indywidualny, specjalny program nauczania Nauczyciele pracujący w takim przedszkolu muszą posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne kwalifikacje. Dzieci są pod bezpłatną opieką logopedów, psychologów, rehabilitantów. Ich praca w dużym stopniu opiera się na opiece nad dziećmi i takim ich prowadzeniu by mogły systematycznie i konsekwentnie pokonywać swoje ograniczenia i deficyty. Grupy przedszkolne są niewielkie- 4 osobowe. Dzięki temu praca terapeutyczna jest efektywniejsza i skupiona na dziecku. Wiąże się to bezpośrednio z szybszymi sukcesami terapeutycznymi.

Drodzy Rodzice, musimy jednak pamiętać, że każde dziecko, bez względu na swoje niedoskonałości ma prawo do pochwał, sukcesów i możliwości budowania wiary w siebie. Nie ma dzieci nie zdolnych. My wszyscy powinniśmy się starać o to, żeby wydobyć z nich to co mają najpiękniejszego.

Przedszkole Tuptuś

Tel. 883 233 223